W akcji pisania listów do chorych dzieci z oddziałów onkologicznych wzięły udział przedszkolaki  z grup II, III i IV oraz absolwenci -rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola. Kartki wykonywane były w przedszkolu i wspólnie z rodzicami w domu. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe medale  "Aniołka". Zgromadzone kartki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia oraz życzeniami świątecznymi zostały wysłane do organizatorów akcji tj. Grupa Rodziców „Gdy Liczy się Czas " do Lublina, gdzie zostaną przekazane małym pacjentom.