Nie ma dzieci są ludzie" - Janusz Korczak

Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych dotyczących przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie wobec kobiet i dzieci. Przeprowadzono z dziećmi pogadankę na temat jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Dzieci zadawały trudne pytania, na które wspólnie staraliśmy się udzielić odpowiedzi. Wykonały białą wstążkę - symbol kampanii, wykorzystując różne techniki plastyczne. W tym dniu dzieci ubrane były na biało. Zajęcia dydaktyczne wspomogły panie (pedagog i psycholog) ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno -Terapeutycznej przeprowadzając warsztaty "Jak radzić sobie ze złością" w ramach kampanii "Biała wstążka".