Dnia 28.11.2107 odbyły się zajęcia otwarte w grupie IV. Zajęcia otwarte umożliwiają rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami a dziećmi oraz doskonalenie obserwacji dziecka na tle grupy.
Dziękujemy rodzicom za tak liczne przybycie!