Konkurs wiedzy o Polsce 

W dniu 15 listopada w naszym przedszkolu odbył się konkurs wiedzy o Polsce "Polska Moja Ojczyzna". Wzięły w nim udział dzieci z oddziału III i IV

Celem konkursu było:

- poszerzanie i uporządkowanie wiedzy na temat własnej ojczyzny

- wzbudzanie poczucia pariotyzmu i tożsamości narodowej

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych

- popularyzacja wiedzy o Polsce , propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego

- pogłębianie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej

- dostarczanie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębiania swojej wiedzy

- wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji

Nad całością konkursu czuwało szanowne jury w składzie pani dyrektor Klaudia Padoł oraz siostra Krystyna Ciepielowska.

Konkurs składał się z wielu ciekawych do wykonania zadań, z którymi doskonale poradzili sobie zawodnicy. Konkurs zakończył się remisem i wygraną obu drużyn.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy wiedzy!