Spotkanie z policjantami

W naszym przedszkolu odbyło się  spotkanie z policjantami. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego. Policjanci uczulali jak  zachować się w kontaktach z nieznajomymi ludźmi, zwierzętami których nie znamy. Rozmawialiśmy jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych w przedszkolu,  ogrodzie przedszkolnym, domu.Do kogo możemy zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek. Z wielkimi emocjami oglądały umundurowanie , wyposażenie a przede wszystkim radiowóz policyjny. W ramach podziękowań przedszkolaki wręczyły panom policjantom drobny upominek.