Dziękujemy Rodzicom za włączenie się do XIII charytatywnej akcji "Przemów ludzkim gestem".

Ogólnopolska Akcja Pisania Listów do Chorych Dzieci "Marzycielska poczta"