Dzieci z oddziału III udały się na wycieczkę na pobliskie skrzyżowanie. Głównym celem wycieczki było zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w pobliżu jezdni. Dzieci miały okazję do wykorzystania zdobytych wiadomości na temat zasad ruchu drogowego w praktycznym działaniu. Nauczyciel kierował uwagę dzieci na charakterystyczne znaki drogowe, oznakowanie przejść dla pieszych, zachowanie pieszych i pojazdów podczas zmiany świateł. Dzieci ćwiczyły przechodzenie przez ulicę na drugą stronę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.